Футбол розвиває силу, швидкість, витривалість, спритність, сміливість, рішучість, силу волі, почуття товариства.

Під час вивчення даної дисципліни учні отримують різноманітні завдання, як теоретичні так і практичні.
Викладач фізичного виховання Миколаївського професійного промислового ліцею Максим Ткач особистим прикладом продемонстрував, як треба відпрацьовувати такі елементи гри

Posted by admin